Portfolio

Manager bedrijfsvoering a.i. (2018- heden)
Binnen een grote GGZ organisatie werkzaam als bedrijfsvoerder van twee onderdelen.

Programmamanager fusie
De interim functie richt zich op het aanjagen van de projecten en op organisatie niveau bewaken van de voortgang.

Directeur a.i. (2016-2017)
Gedurende anderhalf jaar gewerkt als directeur van een onderdeel van een grote GGZ aanbieder. Het ging om de combinatie van bedrijfsvoering en zorg.

Adviseur BasisGGZ (2015-2016)
In een kleine BasisGGZ instelling heb ik het management team geadviseerd.

Directeur Bedrijfsvoering a.i. (2014-2015)
Als directeur bedrijfsvoering a.i. bij een grote GGZ aanbieder heb ik in verschillende onderdelen gewerkt als directeur bedrijfsvoering. Het ging om zowel onderdelen voor langdurige zorg als om BasisGGZ.

GGZ organisatie (2013-2014)
De GGZ organisatie is een samenwerkingsverband van een ziekenhuis en een grote GGZ instelling. Als directeur a.i. heb ik de aanzet gedaan voor verschillende  veranderingen.  Een onderdeel van de organisatie is gesloten.

Serviceappartementen (2013-2014)
Gedurende 9 maanden  heb ik als directeur a.i. leiding gegeven aan een forse verandering. Er is een concept van à la carte wonen geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een ingrijpende wijziging in de organisatie. Alles gericht op een financieel gezond maken van de bedrijfsvoering.

Instelling voor verstandelijk gehandicapten (2012-2013)
Na een reorganisatie heb ik als divisiemanager in de loop van de tijd leiding gegeven aan drie divisies. In die functie heb ik meer dan 30 teamleiders gecoached in hun nieuwe functie. Mede door mijn inbreng is er een forse financiële besparing gerealiseerd, zonder dat de kwaliteit van zorg is aangetast. Vanuit de functie meegewerkt aan twee WMO projecten in samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders.

Landelijke instelling voor verstandelijk gehandicapten (2009-2011)
Samenvoeging van 3 regio’s tot één regio (circa 1000 cliënten en 600 medewerkers). In snel tempo heb ik de organisatie opgezet, waarbij methodisch werken in de zorg is verbeterd.  Een nieuw regiokantoor is opgericht, waarbij 2 oude kantoren zonder verliezen zijn afgestoten.  Vervolgens heb ik het interim management van de nieuwe regio gedurende een klein jaar waargenomen. Het MT is in deze periode als groep verstevigd door systematisch te werken aan de samenhang binnen de groep en het verkleinen van verschillen tussen personen.

Organisatie voor lichamelijk gehandicapten  (LG en VG) (2007-2009)
Als directeur a.i. van een organisatieonderdeel heb ik deelgenomen aan een reorganisatie. Daarbij heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een model dat formatieplaatsen berekent op basis van financieringsstromen en productieafspraken. Aansluitend ben ik benoemd tot waarnemend Raad van Bestuur en heb vanuit deze rol de reorganisatie afgerond. Eindresultaten: kleiner aantal functiebeschrijvingen, schrappen van een managementlaag en het herplaatsen van circa 50 medewerkers. Het traject is doorlopen zonder onrust onder het personeel en in harmonie met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de  verwantenraad.

GGZ organisatie (2006)
In de functie van directeur algemene zaken a.i. ben ik verantwoordelijk geweest voor de bedrijfsvoering in een resultaatverantwoordelijke eenheid. Gedurende deze periode heb ik verschillende verbetertrajecten ingevoerd. Daarna ben ik als projectadviseur betrokken bij een onderzoek betreft de haalbaarheid van de samenvoeging van 2 organisatieonderdelen.

 P Kremer Interim werkte voor onder meer:

SWV logo        Logo Viva    Rivierduinen logo

Achmea logo